Skip to content
برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از
فیلمبرداری هوایی و زیر آب

فیلمبرداری هوایی و زیر آب

قابلیت فیلمبرداری هوایی و فیلمبرداری زیر آب

گزارش خبری و مردمی

گزارش خبری و مردمی

تهیه گزارش های خبری و گزارش های مردمی(مصاحبه هدفمند در مورد موضوع های خاص)

پوشش تصویری

پوشش تصویری

پوشش تصویری (عکس و فیلم) مراسم، همایش و جلسات همراه با ادیت و پخش همزمان بر روی LCD و پروجکشن

فیلم صنعتی

فیلم صنعتی

تهیه و تولید فیلم های صنعتی، گزارش آگهی، فیلم های معرفی سازمان ها و صنایع

تیزر تلویزیونی

تیزر تلویزیونی

تهیه و تولید انواع آگهی ها و تیزرهای تلویزیونی رئال (انیمیشن، تلفیقی، موشن گرافیک، موزیکال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

نمونه کارها